Байланыш  номери 0312-62-27-04

Укук коргоо органдары менен өз ара бирге аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара  көрүү бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары


1. Укук коргоо органдары менен өз ара бирге  аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара көрүү бөлүмү Бишкек шаарынын аймагында  коррупцияга каршы туруу, коомдук тартипти сактоону камсыздоо чөйрөсүндө мэриянын  ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыздайт.

2. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:

- коррупцияга каршы туруу жаатында мэриянын  иш-аракеттеринин негизги багыттарын аныктоо жана ишке ашырууну  камсыздоо;

- Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти  камсыздоо, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөрдүн кесепеттерин минимизациялоо  жана (же) жоюу боюнча иш-аракеттерге мэриянын катышуусун уюштуруу;

- мэриянын компетенциясынын алкагында укук коргоо  органдары менен өз ара бирге аракеттенүүнү камсыздоо.

3. Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык  төмөнкү функцияларды аткарат:

- мэриянын компетенциясынын алкагында мэриянын  аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн коррупцияга каршы туруу боюнча укук коргоо  органдары, мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен өз  ара бирге аракеттерин уюштурат;

- коомдо коррупциялык жүрүм-турумга карата  келишпестикти калыптандыруу максатында коррупцияга каршы күрөшүү аракеттерин  жайылтуу, коррупцияга каршы агартуу, ошондой эле коррупцияга каршы чара көрүү  маселелери боюнча кызматташууга коомчулукту тартуу иштерин жүргүзөт;

- Бишкек шаарында коррупцияга каршы аракеттенүү  боюнча иш-чараларды жүргүзүүдө мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнө  усулдук, уюштуруучулук жана практикалык жардамдарды көрсөтөт;

- коррупцияга каршы мониторингди ишке ашырат жана  анын негизинде Бишкек шаарында коррупцияга каршы чара көрүү боюнча максаттуу  программаларды жана иш-чаралар планын иштеп-чыгат;

- коррупциялык багыттагы фактылар боюнча ишеним  телефондорунун ишин уюштурат;

- Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан муниципалдык  мүлктүн менчик ээлик кылуу ыйгарым укуктарын ишке ашырууда Бишкек шаарынын  экономикалык жана финансылык кызыкчылыктарын коргоону камсыздоо, ошондой эле  муниципалдык менчик объекттерине карата экономикалык укук бузууларга жана  абийирсиз жүрүм-турумга каршы аракеттерди камсыздоо боюнча чараларды иштеп  чыгат;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  муниципалдык заказды жайгаштыруу чөйрөсүндөгү, ошондой эле коррупциялык  тобокелдиктерге байланышкан башка чөйрөдөгү иш-аракеттерине талдоо  жүргүзөт;

- муниципалдык кызмат орундарын ээлөө, дайындоо  жана кызмат ордунан бошотуу Бишкек шаарынын мэри тарабынан ишке ашырыла турган  жактардын муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдар менен белгиленген тыюу  салуулардын, чектөөлөрдүн, кызыкчылыктардын кагылышын алдын-алуу же жөнгө салуу  жөнүндө талаптардын аткарылышын белгиленген тартипте текшерүү жүргүзүүнү ишке  ашырат;

- шаардын аймагында кылмыштуулук абалына  талдоолорду, укук бузууларды алдын-алуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарынын өзгөртүүлөрүнө мониторингди үзгүлтүксүз жүргүзөт жана алардын  негизинде шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомдук тартипти  сактоо чөйрөсүндөгү иш-аракеттеринин багыттарын аныктайт. Укук бузууларды  алдын-алуу боюнча шаардык комиссиялардын, коомдук тартипти коргоо чөйрөсүндөгү  шаардык кеңешме жана координациялык органдардын иш-аракеттерин камсыздоону ишке  ашырат;

- Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти  коргоону камсыздоо, социалдык профилактика, кылмыштуулук менен күрөштү күчөтүү,  жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу боюнча биргелешкен иш-чараларды укук  коргоо органдарынын катышуусунда иштеп чыгат, алардын ишке ашырылышын контролго  алат;

- шаардын аймагында коомдук-саясий, диний,  маданий, спорт жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүдө укук коргоо органдары  менен шаардык өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара бирге аракеттерин  уюштурат;

- коомдук тартипти коргоо боюнча калктын  ыктыярдуу түзүлүштөрүнүн иш-аракеттери үчүн шарт түзүү максатында шаардын  аймагында укук бузууларды алдын алуу системасынын субъекттеринин өз ара бирге  аракеттерин камсыздайт;

- Бишкек шаарынын аймагында баңги зат  каражаттарын, психотроптук буюмдарды, алардын прекурсорлорун жүгүртүү, аларды  мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракет көрүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке  ашырууну камсыздоо боюнча чараларды иштеп-чыгат;

- шаардын аймагындагы аскер комиссариаттары,  аскер комендатурасы, аскер бөлүктөрү жана башка аскердик органдар жана уюмдар  менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген, анын  ичинде Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнө аскердик кызматка жарандарды  чакырууну өткөрүү маселелери боюнча өз ара бирге аракеттерди  камсыздайт;

- укук бузууларды алдын-алуу жана коррупцияга  каршы чара көрүү жаатындагы иш-чараларды камтыган узак мөөнөттүү максаттуу  программаларды ишке ашырууда шаардын бюджетин түзүү боюнча сунуштарды иштеп  чыгат;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча максаттык программаларды иштеп чыгууга катышат, башка ченемдик актылардын  долбоорлорун, аналитикалык маалымкаттарды, баяндамаларды жана маалыматтык  материалдарды иштеп чыгат;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча соттук актылардын аткарылышын уюштурат жана контролдойт;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча прокурордук жөнгө салуу актыларын карайт, прокурордук талаптардын  аткарылышын уюштурат;

- кылмыш иштери боюнча сот инстанцияларында жана  башка мамлекеттик органдарда мыйзамдарга ылайык Бишкек шаарынын мэриясынын  кызыкчылыктарын билдирет;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка ыйгарым укуктарды аткарат.