Коомчулук менен байланыштар боюнча бөлүмдүн милдеттери жана  функциялары

1. Төмөндөгүлөр бөлүмдүн милдеттери болуп  саналат:

- Бишкек шаарынын мэринин жана мэриясынын  маалыматтык саясатын түзүүгө жана ишке ашырууга катышуу;

- Бишкек шаарынын мэринин жана мэриясынын  позитивдүү имиджин түзүү жана калыптандыруу.

2. Бөлүм милдеттерин чечүү үчүн төмөндөгү  функцияларды ишке ашырат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын, түзүмдүк жана  аймактык бөлүмдөрүнүн маалыматтык иштерин координациялоо, ошондой эле ЖМК менен  натыйжалуу өз ара бирге аракеттенүү жана оперативдүү маалыматтык камсыздоону  ишке ашыруу үчүн шарт түзүү;

- Бишкек шаарынын мэрин, биринчи вице-мэрин жана  вице-мэрлерин жалпыга маалымдоо каражаттарынын позициялары жөнүндө, Бишкек  шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык  ишканаларынын баяндамаларына жана чечимдерине карата басма сөздөрдөгү,  телевидениедеги жана радиодогу сын-пикирлер жөнүндө тез арада  маалымдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясына жана мэрине карата  коомдук пикирдин жана Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын, ошондой  эле чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамилесинин абалын баалоо  боюнча аналитикалык иштерди жүргүзүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын жана мэринин  күнүмдүк иш-аракеттерин оперативдүү чагылдырууну уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэринин, биринчи вице-мэринин  жана вице-мэрлеринин жумушчу жана иш сапарларын, жолугушууларын чагылдырууну,  интервью берүүлөрүн уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэринин, биринчи вице-мэринин  жана вице-мэрлеринин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен  пресс-конференцияларын жана брифингдерин уюштуруу;

- жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Бишкек  шаарынын мэриясынын иш-аракеттери жөнүндө маалымдоо;

- Бишкек шаарынын мэринин, биринчи вице-мэринин  жана вице-мэрлеринин Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн  жана муниципалдык ишканаларынын жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышын  камсыздоо;

- жалпыга маалымдоо каражаттарында Бишкек  шаарынын мэриясынын билдирүүлөрүн, чечимдерин жана маалыматтарын түшүндүрүү жана  жайгаштыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жүргүзүлүп  жаткан экономикалык жана социалдык саясатка карата калк арасында коомдук пикирди  түзүү;

- маалыматтык продуктуларды иштеп чыгуу жана  Бишкек шаарынын мэриясынын веб-сайтында жана башка жергиликтүү электрондук  жалпыга маалымдоо каражаттарында, газеталарда жана телевидениеде  жайгаштыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракеттерине  карата коомдук пикирдин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамилесинин абалы  жөнүндө маалыматтарды чогултуу, талдоо, жалпылоо жана Бишкек шаарынын мэрине  берүү;

- мэриянын жана анын бөлүмдөрүнүн иш-аракеттери  жөнүндө видеофильмдерди даярдоо, видео- жана фонотеканы толуктоо;

- Бишкек шаарынын мэринин, биринчи вице-мэринин  жана вице-мэрлеринин Бишкек шаарынын объекттери боюнча чыгууларын жана чет  өлкөгө иш сапарларын даярдоого катышуу, ЖМКда чагылдыруу максатында аларга  катышуу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды ишке ашырат.