Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Эл аралык кызматташтык бөлүмү Бишкек шаарынын  мэриясынын эл аралык байланыштар жаатындагы саясатын жүргүзүүнү камсыздайт,  мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эл аралык мүнөздөгү иш-чараларды жүзөгө ашыруу  иштерин координациялайт, Бишкек шаарынын эл аралык мамилелерин бекемдөөгө жана  өнөктөштүк, боордоштук негизинде өз ара пайдалуу жаңы байланыштарды түзүүгө  жардам көрсөтөт.

2. Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн  милдеттери:

- Бишкек шаарынын мэриясынын эл аралык  мамилелерин координациялоо;

- Бишкек шаарынын аймагында ишке ашырылуучу эл  аралык иш-аракеттер чөйрөсүндөгү долбоорлорду жана программаларды  координациялоо;

- Бишкек шаарынын эл аралык мамилелерин кеңейтүү  жана бекемдөө, алардын натыйжалуулугун жогорулатуу, өнөктөштүк жана өз ара  пайдалуу негизиндеги жаңы байланыштарды түзүү боюнча иш-аракетти жүзөгө  ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын эл аралык мамилелер  чөйрөсүндө макулдашууларды жана башка документтерди даярдоо, аларга кол коюу  жана ишке ашыруу боюнча иштерди координациялоо;

- Бишкек шаарынын позитивдүү эл аралык имиджин  түзүү.

3. Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн  функциясы:

- Бишкек шаарынын чет мамлекеттердин  өкүлчүлүктөрү, эл аралык уюмдар жана ассоциациялар менен мамилелерин, чет  өлкөлүк байланыштарды координациялоону жүзөгө ашырат;

- өз компетенциясынын чегинде эл аралык  экономикалык, финансылык жана коомдук уюмдар менен белгиленген тартипте  кызматташат;

- чет өлкөлүк делегацияларды кабыл алууну  уюштурат, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлдөрүнүн Кыргыз  Республикасынан тышкары иш сапарына чыгуусуна жардам берет;

- Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жүзөгө  ашырылуучу эл аралык байланыштар маселеси боюнча кат алышуулардын жүргүзүлүшү  үчүн материалдарды даярдайт;

- документациялардын англис тилине котормосун  жүзөгө ашырат;

- Бишкек шаарынын аймагында мэриянын эл аралык  жана тышкы экономикалык иш-аракетин жүзөгө ашыруу жана сүйлөшүүлөр үчүн чет  өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасына келишин уюштурат;

- Бишкек шаарынын мэриясынын эл аралык  кызматташтык чөйрөсүндө долбоорлорун жана программаларын иштеп чыгат жана ишке  ашырат;

- эл аралык уюмдарда жана ассоциацияларда,  конференцияларда жана башка эл аралык иш-чараларда белгиленген тартипте Бишкек  шаарынын мэриясынын кызыкчылыктарын билдирет, бөлүмдүн компетенциясына кирген  маселелер боюнча алардын ишине Бишкек шаарынын делегацияларынын катышуусун  уюштурат;

- Бишкек шаарынын мэриясынын эл аралык чөйрөдөгү  келишимдеринин, макулдашууларынын жана башка документтердин даярдалышын  координациялайт, аларды карап чыгат жана алардын аткарылышы үчүн контроль  жүргүзөт;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.