Байланыш номери 0312-62-58-37  

Уюштуруу бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Уюштуруу бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп  төмөндөгүлөр саналат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракетин  уюштурууну камсыздоо.

2. Уюштуруу бөлүмү милдеттерин чечүү үчүн  төмөндөгү функцияларды жүзөгө ашырат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын бирдиктүү  макулдашылган саясатын Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнө  жана чарба жүргүзүүчү субъекттерине чейин жеткирүү;

- Бишкек шаардык кеңештин аппараты менен өз ара  байланышуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн функциялар боюнча  мамлекеттик бийлик жана мамлекеттик башкаруу органдарына, Бишкек шаарынын  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо, референдум даярдоого жана  өткөрүүгө жардам көрсөтүү, шайлоо комиссияларына уюштуруу-техникалык көмөк  көрсөтүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк  бөлүмдөрүндөгү жана чарба жүргүзүүчү субъекттериндеги уюштуруу иштерин  координациялоо жана контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын коллегияларынын  жыйындарын даярдоо, Бишкек шаарынын мэриясынын Регламентине жана Коллегия  жөнүндө жобосуна ылайык жыйындардын протоколдорун түзүү, чыгаруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын иш  пландарын жалпылоо, алардын аткарылышын контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэринин, Бишкек шаарынын  мэриясынын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин  иш-аракеттер/милдеттер пландарынын ишке ашырылышын контролдоо жана  жалпылоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратындагы  мамлекеттик сатып алууларды өткөрүү, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк жана  аймактык бөлүмдөрүндө мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүнү координациялоо жана  жардам көрсөтүү;

- Бишкек шаарынын мэринин пландык кеңешмелеринин  күн тартибинин долбоорлорун түзүү, Бишкек шаарынын мэри тарабынан өткөрүлүүчү  кеңешмелерди жана башка иш-чараларды камсыздоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.