Байланыш номерлери 

0312 97-91-95 кошумча номери  1020

0312 61-06-64, 0312 61-06-15

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары

1. Бөлүмдүн милдети Бишкек шаарынын жергиликтүү  өз алдынча башкаруусун жана шаардык башкарууну өнүктүрүү саясатын түзүү болуп  саналат.

2. Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерине ылайык  төмөндөгү негизги функцияларды аткарат:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө  мамлекеттик саясатты ишке ашырууну уюштуруу;

- Бишкек шаарынын аймагында берилген муниципалдык  кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин түзүү;

- муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн  стандарттарын жана администрациялык регламенттерин иштеп чыгуу жана кийин  алардын сакталышына мониторинг жүргүзүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык  бөлүмдөрүнүн Бишкек шаарынын аймагында түзүлгөн жергиликтүү коомчулук жана  коомдук түзүлүштөр менен өз ара бирге аракеттерин координациялоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык  бөлүмдөрүнүн аппараттарынын түзүмүн, алардын сандарынын чегин аныктоо боюнча  сунуштарды белгиленген тартипте кароо жана киргизүү;

- көп квартиралуу үйлөрдүн жалпы мүлкүн, ТЭШ,  аксакалдар сотторун башкарууну ишке ашырган жактарга консультациялык, усулдук  жардам көрсөтүү жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды  уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды ишке ашырат.