Алардын катталганы – 56, аткарылганы – 44, бул көрсөткүч 78,5% түзөт.
Кайрылуулардын көпчүлүгүн шаардагы санитардык тазалык жана  шаарды көрктөндүрүү,  ошондой эле, электр энергиясы менен камсыздоо жана жылуулук берүү маселелери түзөт.