Алардын катталганы – 57 кайрылуу, аткарылган – 45, бул көрсөткүч 78,9% тузөт.


Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы менен камсыздоо жана жылуулук берүү маселелери түзөт.