Алардын катталганы – 50, аткарылганы – 44, бул көрсөткүч 88% түзөт.


Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы менен камсыздоо жана жылуулук берүү маселелери түзөт.