Жарнама берүүчүлөргө, жарнама даярдоочуларга жана жарнама таркатуучуларга  төмөнкүлөр маалымдалат:
- 2015-жылдын 20-февралынан 20-мартына чейин жарнама берүүчүлөр  «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Жарнак жөнүндө» мыйзамдарына туура келбеген жана уруксаты жок Бишкек шаарынын аймагында орнотулган тышкы жарнамаларды жана башка көрүнө маалыматтарды алып таштоосу керек;


- жогоруда айтылган тышкы жарнама сферасын жөнгө салуучу укуктук-ченемдик актылардын талаптары аткарылбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айыптык санкциялар колдонулат жана милдеттүү түрдө алынат.