Алар: “Ак-Босого” конушунун  Электр берүү линиясынын (ЛЭП) кайтарылуучу чөлкөмдө 2 дубал, “Келечек” конушу,  №74 д үйүнүн (15 м. Х 2 м өлчөмдөгү)  жана 76 д (15 м. Х 1,5 м)  дубал алынып салынды.