Свердлов администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы
  • Дарек:Бишкек ш., Чуй пр., 28
  • E-mail:adm-sverdlov@meria.kg
  • Тел:0312 36-07-07
  • Факс:0312 53-13-21
Акимге кат жазуу: bolotbekov@meria.kg